Xin cấp phép chủ nguồn thải

Mô tả

Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH-Cấp lại.

1. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH-Cấp lại.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: + Nộp Hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: + Nhận Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp người đến nhận hộ thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân và Giấy uỷ quyền.

+ Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần.

3. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Nộp Hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường .

4. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại Phụ lục 1-A;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

+ Bảo san Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 20 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);

+ Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);

+ Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung, lý do xin cấp lại sổ Chủ nguồn thải CTNH.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

5. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

+ Đối với trường hợp không tự xử lý CTNH thời hạn giải quyết là 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với trường hợp tự xử lý CTNH thời hạn giải quyết là 60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

6. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, cá nhân.

7. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

  1. a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
  2. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường

8. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

9. LỆ PHÍ: Không.

10. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

11. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

+ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái. (thay thế Quyết định số 1142/2007/QĐ-UBND)

12. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI :

+ Đơn xin đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (Phụ lục 1- A).

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Call Now Button
X