Nước thải thủy sản

Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm cơ bảng chi thiết theo bảng sau:

 1.  

 

THÔNG SỐ Ô NHIỄM

 

 

ĐƠN VỊ

 

 

GIÁ TRỊ

 

 1.  
 •  
 •  

7.1 – 7.3

 1.  
 1.  
 •  

1000 – 1800

 1.  
 1.  
 •  

1500 – 2000

 1.  
 1.  
 •  

382 – 452

 1.  

Dầu mỡ động thực vật

 •  
 1.  
 1.  

Tổng Nitơ

 •  
 1.  
 1.  

Tổng Phot pho

 •  
 1.  
 

 

(Nguồn: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải chế biến cá công ty QVD– Đồng Tháp)

 

NHẬN XÉT:  Nước thải chế biến thủy sản với đặc trưng là hàm lượng BOD cao (chất ô nhiễm hữu cơ có thể phân hủy bằng sinh học) gấp 20 đến 40 lần Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, giết mổ. Hàm lượng COD gấp hơn 20 lần. Hàm lượng dầu mỡ và nitơ cao.

SƠ ĐỒ KHỐI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ


Sơ đồ tuyển nổi tách bùn DAF.

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT

  Hotline:

  0934.554.556 - 0937.554.556

Văn bản mới

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Môi Trường Lê Huỳnh là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những

Xem chi tiết

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Môi Trường Lê Huỳnh là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những

Xem chi tiết

Công nghệ mới

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 248031

 • Đang online: 1

 • Truy cập hôm nay: 6

 • Truy cập trong tuần: 140

 • Truy cập trong tháng: 217