Xin phép xả thải

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CỦA ĐỀ ÁN XẢ THẢI

 

        Nội dung Đề án xả thải được trình bày theo quy định hướng dẫn tại Phụ lục B8.1 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn về việc cấp phép khai thác nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; bao gồm các mục sau :

Đối với trường hợp xin cấp phép mới.

Mở đầu

1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở xả thải:

2. Nhu cầu sử dụng nước Chất lượng nguồn nước tiếp nhận và xả nước thải của cơ sở xả nước thải.

3. Nguyên nhân chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

4. Kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải và công nghệ xử lý nước thải dự kiến.

Chương I. Đặc trưng nguồn thải và hệ thống công trình xử lý, xả nước thải

1. Đặc trưng nguồn nước thải

2. Mô tả công trình xả nước thải

Chương II. Đặc trưng nguồn nước tiếp nhận nước thải

1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải

2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận

3. Đánh giá tác động của hiện trạng xử nước thải đến nguồn nước tiếp nhận

Chương III. Hệ thống công trình xử lý, xả nước thải dự kiến và tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước

1. Hệ thống xử lý nước thải

2. Mô tả công trình xả nước thải

3. Tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước

Chương IV. Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải

1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải

2. Chương trình quan trắc và kiểm soát nước thải và nguồn tiếp nhận

Kết luận và kiến nghị

 

 Quy trình xin giấy phép xả nước thải

I. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước

       Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ (khu công nghiệp,nhà máy, nhà xưởng, khu đô thị, tòa nhà văn phòng, trung tâm y tế, bệnh viện, khách sạn, khu vui chơi giải trí… có xả nước thải vào nguồn nước.

II. Mô tả công việc

 • Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng sản xuất, kinh doanh của cơ sở;
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải, đánh giá mức độ tác động của các nguồn thải  đến môi trường tiếp nhận nước thải.
 • Mô tả công trình xử lý nước thải (nếu có), phương thức, chế độ, lưu lượng xả thải…
 • Khảo sát xác định nguồn tiếp nhận nước thải; thu thập thông tin, tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến nguồn tiếp nhận; lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng, tải lượng của nguồn tiếp nhận nước thải;
 • Lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước;
 • Cơ quan quản lý tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế;
 • Hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ chờ cấp giấy phép.

 

TƯ VẤN KỸ THUẬT

  Hotline:

  0934.554.556 - 0937.554.556

Văn bản mới

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Môi Trường Lê Huỳnh là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những

Xem chi tiết

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Môi Trường Lê Huỳnh là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Công ty chúng tôi đã và đang tư vấn nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những

Xem chi tiết

Công nghệ mới

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 248044

 • Đang online: 1

 • Truy cập hôm nay: 6

 • Truy cập trong tuần: 140

 • Truy cập trong tháng: 217